شطرج آنلاین ایران اطلاعیه

شطرج آنلاین ایران

هرگونه مطالب غیر مجاز و عرف جامعه در سایت جایی ندارد

سایت دانلود فیلم و آهنگ در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت شده است.

شطرنج آنلاین ایران جایگاه علم در قرآن و احادیث از سری مقالات دینی و مذهبی با ۳۲ صفحه و فرمت اجرایی Word

علم از نظر قرآن و همین طور احادیث موضوعی است که می خواهیم در این مقاله به آن بپردازیم. مطالب مهمی که در این مقاله آمده است، به این صورت می باشد : ابتدا بعد از مطالعه چکیده و مقدمه، اولین موضوعی که در این مقاله دیده می شود علم در قرآن است. در ادامه احادیث مهم و معتبری در زمینه علم از زبان بزرگان دین آورده شده است که به ترتیب موضوعات، اینگونه می باشد : ارزش علم، اهمیت علم، جایگاه علم، آثار و برکات علم، انواع علم، بهترین علم آمده است.

بیشتر بخوانید :

نگاهی به علم از دیدگاه قرآن و احادیث

واژه علم اصالتاً عربی و قرآنی است و در میان متون دینی بویژه قرآن کریم به فراوانی به کار رفته و در این کتاب عزیز آسمانی درباره ارزش علمی و تکریم عالمان و سرزنش جاهلان مطالب گران قدری بیان شده است. با توجه به اینکه قرآن کریم، تنها متن اصیل وحیانی و در عین حال هدایتگر و روشنگر آدمی است، مسئله این است : «علمی که در این کتاب شریف الهی مطرح شده، کدام علم و دارای چه ویژگی هایی است و عالمانی که در آن مورد تکریم واقع شده، چه ویژگی هایی دارند؟»

معنای لغوی

واژه علم، که اصالتاً عربی و جمع آن علوم است به معنای دانش، آگاهی، اطلاع، وقف، تشخیص، شناخت، بصیرت، معرفت، درک و بینش و شعور و در حالت مصدری به معنی دانستن، شناختن، آگاهی یافتن، مطلع شدن، فهمیدن، دریافتن، تمیز دادن و فرق گذاشتن است.

باید توجه کرد که در معنای علم دو مفهوم شناختن و دانستن دو عنصر معنایی اصلی این واژه و شناختن حتماً متعلق به چیزی یا کسی است و لذا حتماً مفعول خداهد داشت؛ اما اگر چه دانستن هم معمولاً به چیزی یا کسی تعلق می گیرد و مفعول هم دارد، گاهی بدون مفعول و به صورت لازم به کار می رود و به معنی آگاه شدن، فهمیدن، واقف شدن و اطلاع یافتن است.

شطرنج آنلاین ایران جایگاه علم در قرآن و احادیث

شطرنج آنلاین ایران جایگاه علم در قرآن و احادیث

برخی نیز معتقد هستند که اساساً معنای علم، ادراک حقیقت اشیاء است و بر دو قسم است که یکی ادراک خود چیز است و دیگری حکم بر وجود چیزی برای چیزی یا نفی چیزی از چیزی است که در قسم اول فعل یک مفعول و در قسم دوم فعل، دو مفعول می گیرد.

علم در قرآن کریم

بر پایه استخراج مؤلف «المعجم المفهرس»، واژه علم همراه با مشتقات آن تقریباً ۷۷۵ بار در قرآن کریم به کار رفته و اگر معادل های علم همچون «عقل، فقه، عرف، شعر، فکر، درک و فهم» را همراه با مشتقات آنها بر این عدد بیفزاییم، بیش از هزار بار واژه علم و مشتقات و معادل های معنایی آن در قرآن به کار رفته است که این میزان فراوانی از کلیدی بودن و اهمیت موضوع علم در قرآن کریم، حکایت می کند.

از سوی دیگر بزرگداشت و تجلیل که در قرآن مجید از علم و دانش شده است، نظیر آن در هیچ کتاب آسمانی دیگر یافت نمی شود. این کتاب عزیز، که در میان امّیها نازل شده با لفظ «اِقرَأ» یعنی بخوان، آغاز و با «تعلیم انسان به وسیله قلم» و «تعلیم آنچه برای انسان مجهول مانده» تداوم می یابد. در این باره، همین بس که قرآن، زمان توحش اعراب را، که روزگار پیش از اسلام بوده، دوران جاهلیت نام نهاده است. قرآن مجید در صدها آیه با شیوه های گوناگون، نام علم و دانش را به میان آورده و در بیتشر آن ها در مقام بزرگداشت آن است.

بر همین مبنا، قرآن کریم، نه تنها با معانی لغوی و اصطلاحی علم اعم از معنای عام، معنای خاص و معنای اخص ناسازگار نیست، بلکه بسیاری از این معانی در این کتاب الهی همراه با تأیید و تمجید آمده است؛ اما از آن رو که قرآن، کتاب هدایت است در این باره نیز، هدایتگری و راهنمایی خویش را به منصه ظهور می رساند و با اصلاح دیدگاه ها و جهت‌گیری‌ها، ارزش علم و دانش را افزایش می بخشد.

مطلب شطرنج آنلاین ایران در مورد جایگاه علم در قرآن و احادیث در سایت بزرگ شطرج آنلاین ایران

0 نظر تا کنون ارسال شده است.