جنجال در فرانسه بر سر استفاده از فناوری نسل پنجم اینترنت

در سایت شطرنج آنلاین ایران مطلب جنجال در فرانسه بر سر استفاده از فناوری نسل پنجم اینترنت مشاهده می کنید
درخواست تعویق نسل پنجم اینترنت در فرانسه با واکنش رئیس جمهور این کشور مواجه شده است.
ممنون بابت بازدید از سایت iranchessonline.ir شطرنج آنلاین ایران