جلسه ۹ساعته دادگاه جودوی ایران؛ یکماه مهلت آشتی!

در سایت شطرنج آنلاین ایران مطلب جلسه ۹ساعته دادگاه جودوی ایران؛ یکماه مهلت آشتی! مشاهده می کنید
دادگاه ورزش آمادگی صدور رای را دارد اما استثنائا این فرصت را به روسای فدراسیون جهانی جودو و ایران داد تا چنانچه بتوانند ظرف کمتر از 30 روز به توافق و تفاهم دست پیدا کنند، دادگاه تفاهم را مبنای رای خودش قرار بدهد
ممنون بابت بازدید از سایت iranchessonline.ir شطرنج آنلاین ایران