خبرخوب همتی برای تولیدکنندگان

در سایت شطرنج آنلاین ایران مطلب خبرخوب همتی برای تولیدکنندگان مشاهده می کنید
تولیدکنندگان مشمول قانون تسهیل تسویه بدهی بانکی تا پایان امسال مهلت تسویه بدهی خود را دارند.
ممنون بابت بازدید از سایت iranchessonline.ir شطرنج آنلاین ایران