تحلیل جایگاه ایران در شاخص آمادگی شبکه (NRI) در سال 2020

در سایت شطرنج آنلاین ایران مطلب تحلیل جایگاه ایران در شاخص آمادگی شبکه (NRI) در سال 2020 مشاهده می کنید
گزارش وزارت ارتباطات درباره «تحلیل جایگاه ایران در شاخص آمادگی شبکه (NRI) در سال 2020» در هیئت دولت بررسی شد.
ممنون بابت بازدید از سایت iranchessonline.ir شطرنج آنلاین ایران