باید با رفع برخی ایرادات اساسی سند تحول قضایی بر غنای آن افزود

در سایت شطرنج آنلاین ایران مطلب باید با رفع برخی ایرادات اساسی سند تحول قضایی بر غنای آن افزود مشاهده می کنید

نسخه ارتقا یافته سند تحول قضایی در تاریخ ۹۹/۹/۳۰توسط ریاست محترم قوه قضائیه امضا وپس از آن ابلاغ ومنتشر گردید. فقدان سند تحول قضایی به عنوان نقشه راه دادگستری در ایران،نقیصه ای بود که عملاً رشد و پویایی نظام قضایی کشور را غیرممکن نموده بود.
ممنون بابت بازدید از سایت iranchessonline.ir شطرنج آنلاین ایران