احتمال تجدید نظر در بازگشایی برخی مدارس کشور

در سایت شطرنج آنلاین ایران مطلب احتمال تجدید نظر در بازگشایی برخی مدارس کشور مشاهده می کنید
عضو هیات علمی دانشگاه ایران گفت: احتمالا در بازگشایی برخی مدارس کشور تجدید نظر شود.
ممنون بابت بازدید از سایت iranchessonline.ir شطرنج آنلاین ایران