چرا تحول دیجیتال در ایران بسیار کند است؟

در سایت شطرنج آنلاین ایران مطلب چرا تحول دیجیتال در ایران بسیار کند است؟ مشاهده می کنید
ایمان برادری، بنیانگذار شرکت دیجی وایز و کارشناس تحول دیجیتال سازمان‌ها، عقیده دارد در همه‌ی کشورها تحول دیجیتال باعث جهش اقتصاد به جلو و فساد، باعث عقب‌گرد اقتصاد و مهم‌ترین عامل کاهش انگیزه کارآفرینی و سرمایه‌گذاری است و «تحول دیجیتال» یکی از عوامل اصلی بازدارنده «فساد» در حوزه های اقتصادی است.
ممنون بابت بازدید از سایت iranchessonline.ir شطرنج آنلاین ایران