ارز 4200 تومانی برای تأمین کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی تصویب شد

در سایت شطرنج آنلاین ایران مطلب ارز 4200 تومانی برای تأمین کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی تصویب شد مشاهده می کنید
تهیه و تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با نرخ ارز 4200 تومانی در سومین روز از جلسات فوق العاده هیات دولت به تصویب رسید.
ممنون بابت بازدید از سایت iranchessonline.ir شطرنج آنلاین ایران