نخستین کنگره شهدای دانش آموز دختر مازندران برگزار شد

در سایت شطرنج آنلاین ایران مطلب نخستین کنگره شهدای دانش آموز دختر مازندران برگزار شد مشاهده می کنید
نخستین کنگره شهدای دانش آموز دختر مازندران با حضور زنان و بانوان ایثارگر مازندران در ساری برگزار شد.
ممنون بابت بازدید از سایت iranchessonline.ir شطرنج آنلاین ایران