چرا «مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» ‌در استان کرمانشاه محقق نشد‌ / آیا پای مافیا در میان است؟

در سایت شطرنج آنلاین ایران مطلب چرا «مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» ‌در استان کرمانشاه محقق نشد‌ / آیا پای مافیا در میان است؟ مشاهده می کنید
مناطق ویژه و آزاد اقتصادی در تمام دنیا ظرفیت‌هایی ویژه در اقتصاد محسوب می‌شوند اما این دو واژه در استان کرمانشاه با وجود صحبت بسیار هنوز محقق نشده است.
ممنون بابت بازدید از سایت iranchessonline.ir شطرنج آنلاین ایران