تأکید روسای مجلس ایران و قطر بر توسعه روابط اقتصادی دو کشور

در سایت شطرنج آنلاین ایران مطلب تأکید روسای مجلس ایران و قطر بر توسعه روابط اقتصادی دو کشور مشاهده می کنید
روسای مجالس ایران و قطر در حاشیه مجمع عمومی مجالس آسیایی بر توسعه روابط اقتصادی دو کشور تأکید کردند.
ممنون بابت بازدید از سایت iranchessonline.ir شطرنج آنلاین ایران