شعله ور شدن دوباره آتش در خائیز

در سایت شطرنج آنلاین ایران مطلب شعله ور شدن دوباره آتش در خائیز مشاهده می کنید
آتش در ارتفاعات خائیز دوباره شعله ور شد.
ممنون بابت بازدید از سایت iranchessonline.ir شطرنج آنلاین ایران