ابراز نگرانی شورای امنیت سازمان ملل درباره روند «کُند» مذاکرات یمن

در سایت شطرنج آنلاین ایران مطلب ابراز نگرانی شورای امنیت سازمان ملل درباره روند «کُند» مذاکرات یمن مشاهده می کنید
شورای امنیت سازمان ملل از کند بودن روند مذاکرات صلح یمن ابراز نگرانی کرد و از طرفین درگیر خواست تا با پیشنهادات نماینده سازمان ملل موافقت کنند.
ممنون بابت بازدید از سایت iranchessonline.ir شطرنج آنلاین ایران