هفتمین جلسه دادگاه طبری آغاز شد

در سایت شطرنج آنلاین ایران مطلب هفتمین جلسه دادگاه طبری آغاز شد مشاهده می کنید
هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اکبر طبری و ٢١ متهم دیگر به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران آغاز شد.
ممنون بابت بازدید از سایت iranchessonline.ir شطرنج آنلاین ایران