شورای امنیت مکانیزم ارسال کمک‌های انسانی به شمال سوریه را تصویب کرد

در سایت شطرنج آنلاین ایران مطلب شورای امنیت مکانیزم ارسال کمک‌های انسانی به شمال سوریه را تصویب کرد مشاهده می کنید
شورای امنیت سازمان ملل فرایند ارسال کمک‌های بشردوستانه به شمال سوریه را تصویب کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت iranchessonline.ir شطرنج آنلاین ایران